Camping Zeeburg Amsterdam

Stichting Camping Zeeburg

Camping Zeeburg verkocht aan Stichting Beheer Camping Zeeburg

De camping wordt een motor voor maatschappelijke ontwikkeling

Eigenaar en directeur Toon Weijenborg heeft Camping Zeeburg op 19 maart 2024 verkocht
aan de nieuw opgerichte Stichting Beheer Camping Zeeburg. Zo blijft het open en duurzame karakter van de
camping behouden en kan de camping structureel bijdragen aan goede doelen zoals kansengelijkheid en
duurzaamheid.

Camping Zeeburg staat nationaal en internationaal bekend om zijn open, tolerante en sprankelende
Amsterdamse sfeer en om de bijzondere combinatie van verblijven in de natuur vlakbij het centrum van de
stad. De camping is in vele opzichten inclusief en legt de focus op natuurontwikkeling en klimaatbewust en
sociaal ondernemen. Na dertig jaar de camping te hebben opgebouwd, wil Weijenborg zich op andere
activiteiten oriënteren. Hij wil deze unieke plek en eigenschappen behouden voor de stad. Binnen zijn familie
heeft hij geen opvolger, maar een stichting oprichten bood uitkomst.

Geen winstbeluste aandeelhouders

Stichting Beheer Camping Zeeburg heeft van Weijenborg alle aandelen van Camping Zeeburg Vastgoed BV, en
daarmee ook die van Camping Zeeburg BV overgenomen. Weijenborg: “De stichting is nu eigenaar van de twee
BV’s, en heeft doelstellingen die voorkomen dat aandeelhouders er met de winst vandoor kunnen gaan.”

Duurzaam en sociaal

Het doel van Stichting Beheer Camping Zeeburg is alle activiteiten van Camping Zeeburg te behouden en het
duurzame en sociale bedrijfsprofiel met culturele activiteiten te borgen. Ook is in de statuten vastgelegd dat
het eventuele winstoverschot wordt besteed aan goede doelen met specifieke doelstellingen, zoals sociaal
personeelsbeleid, het bevorderen van kansengelijkheid en het ondersteunen van activiteiten die een duurzaam
klimaat bevorderen.

Goede doelen voor de stad

Toon Weijenborg draagt zijn camping met een gerust hart over. “Er was belangstelling van grote internationaal
opererende commerciële ketens, maar die hebben in Amsterdam al genoeg toeristisch aanbod in handen. De
camping levert structureel geld op, ik wil dat dat doorvloeit naar goede doelen. Op deze manier wordt Camping
Zeeburg een motor voor maatschappelijke ontwikkeling en kun je structureel iets toevoegen aan de stad.”

Bestuur en directie

Het bestuur van Stichting Beheer Camping Zeeburg bestaat uit drie personen:
Voorzitter (monitort de bedrijfsvoering): Willemieke de Waal, directeur van Kennemerduin Campings en lid van
het landelijk bestuur van branchevereniging HISWA RECRON.
Penningmeester (monitort de financiële administratie): Robert van der Meer, zelfstandig gevestigd
registeraccountant in Castricum, wiens partner ruim 10 jaar op Camping Zeeburg werkte.
Secretaris (verantwoordelijk voor de interne organisatie): Toon Weijenborg, oud-eigenaar van Camping
Zeeburg, 30 jaar ervaring en 20 jaar actief lid van branchevereniging HISWA-RECRON.
De nieuwe directeur, Pascal de Ghouy, was ruim 6 jaar algemeen bedrijfsleider van Camping Zeeburg.
Daarvoor was hij als hoofd facilitaire zaken lid van het managementteam van de camping.

OPRICHTING STICHTING BEHEER CAMPING ZEEBURG